یکی از وبلاگای مورد علاقم کل آرشیوشُ پاک کرد..
+لعنتی وبلاگِ تو خونهٔ امید من بود-__-