زیدآن شوخیش گرفته یا چی؟:)

+درسته اون تیم ملیشه،ولی آخه اینم رئاله:(