چند دیقه پیش نمی‌‌دونم برا چندمین بار از خوآب پریدم.وحشتنا‌ک‌ترین خوابی بود که تا حالا دیدم! اولین واکنشم این بود که فکر کردم ساعت گوشیم خراب شده.بنظرم الان حداقل باید ۶ صبح می‌بود..

+الان منم و خوابی که تیکه پاره شده و خستگی‌ای که بیرون نرفته.

+نزدیک ۱۲خوآبیده بودم ولی حس میکنم تو این دو ساعت اندازه دو قرن کشیده شدم!

+دلم میخوآد بخوابم ولی می‌ترسم!اول باید برم مامانمُ ببینم..