انقد همه‌جآ بحث کنکوریاس حس میکنم منم فردآ کنکور دارم😑

هر کسی تو زندگیش یه‌سری فکر و آرزو داره ولی بعضی موقع‌ها آدم انقدر غرق رویاهاش میشه که "حالُ زندگی کردن" یادش میره.خودمُ میگم.یادم رفته که یکماهِ پیش بزرگترین آرزوم رسیدن به امروز بود.امروز آرزوم اینه که برسم به سالِ دیگه.کل دغدغم اینه که امروز بره و فردا بیاد.امروزُ فقط بخاطر رسیدن به فردا میگذرونم.امروزُ حیف میکنم که برسم به فردایی که قراره برا رسیدن به فردآش صبر کنم!

+شآید این کارا ته‌موندهٔ بچگیه..شاید قراره تا چند وقت دیگه درست بشه.

+فردا صبح باید زودتر بیدار بشم.باید مشخص کنم که قراره دقیقا چیکار کنم.

+می‌دونم این یکیُ نباید بلند بگم،ولی بازم! زده به سرم.دلم میخوآد بیشتر از قبل تنها باشم.