شخصا طرفدآر رابطه گوگولی مگولی زوجین تازه مزدوج شده با همدیگه،و بالاخاص با فرزند جاست مِیْدِ‌شونم ولی باید قبول کنیم بعضی رفتارا تو جمع یکم چیزه😕
+مردِ ۳۶ ساله‌ای ر‌ در نظر بگیرید که از سکوت جمع برای درآوُردنه صدای بوسه و "هولولولولوووو" و گفتنه چیزی مثل "گیگیلیه بابا" استفاده میکنه😕
+خانومِ ۳۰ ساله‌ای ر‌ در نظر بگیرید که در طول مهمونی در حال قربون صدقه رفتن با صدای بلند و متمایل کردن بحث جمع به سمت نوعِ غذای بچه،تعداد آب خوردنش در طول روز و تعداد پی‌پی‌هاش پِر ویک هست و جوری رفتار میکنه که من شخصا فکر می‌کنم ایشون فقط مامانه😕
+محبت خیلی خوبه،یکی از آرزوهای خود من اینه که مآدر بشم،ولی به نظرم هرچیزی که از حد بگذره جذابیتشو از دست میده.