داشتم فک میکردم اگه الان پاشم برم بیرون یه چیز‌برگر بخورم با سون آپ،میتونم برگردم به اون چیزی که بودم؟

+هنوز کاملا نااُمید نشدم ولی بنظرم هر لحظه داره بدتر میشه.

+عکس مالِ دو شب قبل از اسباب کشی ـه.