۲ مطلب با موضوع «وی اخوی است» ثبت شده است

خوارِ گوگول آبادی! هستم.

موقعیت۱

-الو؟

+سلام

-سلام

+خوآب بودی؟

-بله!؟

+خواب بودی؟

-شما؟

+جُدا!

-[هنگ کردن،پردازش،خنده]من خوآهرشم،الان میگم خودش بیاد.

موقعیت۲

فامیلیِ مسآفر را "گوگول آبادی" در نظر بگیرید:دی

-الو؟

+سلام،شما خوآهرِ گوگول آبادی هستی؟

-[وقتی من خودِ گوگول آبادیَم،چطور میتونم خوآهرشم باشم؟!اوه،،شاید منظورش اخویه..]بفرمایید؟

+بْلا بْلا بْلا...

...

پ.ن:اخوی توی خآنه مدام از "جُدا" حرف میزند.فامیلیِ جُدا،جداخانی است.جداخانی دوست اخوی است.

پ.ن۲:من فکر میکردم ما آخرین نسلِ "با فامیلی صدا زدن" بودیم!

 • نظرات
  • مسآفر
  • ۱۰/خرداد/۱۳۹۷

  الا ای صَداهای تویِ سرم +اخوی

  دیدم ذهنم جمع نمیشه،پآشدم اتاقُ جمع کردم.به شدت خواستار جدا شدن اتاقم از اخوی هستم.اخوی داشتن چیزِ عجیبی‌ـه.دوسش دارم،اما نمی‌تونم ۴۵ دیقه مداوم تحملش کنم!خدا به من صبر بده،به اونم نمی‌دونم چی بده،ولی آخر عاقبتمونُ بخیر کنه.

 • نظرات
  • مسآفر
  • ۱۰/خرداد/۱۳۹۷
  به سراغ من اگر می آیی،
  هرطور که می خواهی بیا
  عمرا حتی آخ بگوید،
  بتن عمیق تنهایی من☕🌍

  [۷/فروردین/۱۳۹۷]