بنظرم بوی این نرم کننده جدیده که به موهآم زدم خیلی خوبه.در حدی که اگه قرآر باشه بخوآبم بنظرم خواب خوبی میشه.قرار نبود فوتبالُ نگاه کنم،ولی نفهمیدم کی تلویزیونُ روشن کردم!

+ایران خوب بازی کرد.این آخرا دلم میخوآست مساوی بشه،ولی قیافه دِخِآ رو که میدیدم به این فک میکردم که یه جورایی دلم نمیخوآد اسپانیا ببازه!

+امیدوارم بخآطرِ این بازی سختم که شده [دست‌کم] تا نیمه نهایی برن بالا.

+دلم میخوآد پرتغال به هیچ‌وجه صعود نکنه؛لازمه که انتقام زحمتای اسپانیا تو بازی قبلی گرفته بشه!

+کل ج.ج منتظر نظر من بودن🤦🏻‍♀️