پریروز جلد اول خاطرات [یک] خوناشامُ خریدم.کلّش ۷ جلده که بعضی قسمتا خاطرات الیناس،ولی بیش‌تر از زبان راویه.یه سریه دیگه داره که از زبانِ استفنن‌ـه ولی نمیدونم چند جلده.به نظر من اون سری از این قشنگ تره.در هر صورت هردو جزء لیست کتابایین که دوست‌دارم دوباره بخونمشون^_^

+چندتا کتاب دارم تو کتابخونه که دوست دارم قبل تابستون بخونمشون.اولیش گیله مردِ بزرگ علویه.

+حس میکنم از دیشب که نظر بابامُ درباره اون موضوع۱پرسیدم سبک‌تر شدم.راحت‌تر تصمیم میگیرم؛این خیلی خوبه:o

۱:بعداً.