شاکیم از خودم که اینهمه مدت افسار زندگیمو ول کردم.نمیتونم خودمو قانع کنم که این وضعیت غیر کوتاهیه خودم دلیل دیگه‌ای داشته باشه.نمیدونم چی پیش میاد ولی در کمال ناباوری نگرانم.

پ.ن:دربارهٔ اون اسطورهٔ جلب توجه رقت انگیزم باید بگم همه‌ رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی🤦🏻‍♀️.