چطوره که همین الان بیخیال همه‌چی بشم و سعی کنم انقد بخوآبم تا بمیرم؟
شاید امروز،روزِ عقب نشینی‌ــه.